گهنبار توجی تاریخ : چهارشنبه، 20 دي ماه ، 1396
موضوع :


سازمان زنان زرتشتی تهران مراسم گهنبار توجی همگانی برای تندرستی را با استقبال از جشن سده در روز دی بمهر و بهمن ماه ، به تاریخ 9 / 11/ 1396 ساعت 10بامداد در سالن خسروی برگزار می نماید . حضور شما همکیشان باعث رونق این مراسم روحانی خواهد شد . برای آگاهی بیشتر با سازمان زنان زرتشتی تماس بگیرید . تلفن : 66706419


منبع این مقاله : سازمان زنان زرتشتی تهران
http://www.zananzartoshti.ir

آدرس این مطلب :
http://www.zananzartoshti.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=399